Thanh niên trốn vợ đi chơi đĩ và cái kết sung sướng Nakamura Sari