Nữ trưởng phòng kinh doanh Ryoko Saito bàn chuyện làm ăn cùng đối tác